-->

تحولی شگرف در تسکین سریع ضربدیدگی های ورزشی

 

ورود باند سرد آیس فیل به کشور

تحولی شگرف در تسکین سریع ضربدیدگی های ورزشی

ایسفیل ، بانداژ خنک کننده موضع آسیب دیدگی، رگ به رگ شدگی، کوفتگی و گرفتگی های عضلانی است

این باند کشی آغشته و اشباع شده از ترکیبات خنک کننده گیاهی است که با سرما درمانی به رفع تورم و التهاب نواحی آسیب دیده کمک می کند و مزیت آن نسبت به ژل ها و اسپری های خنک کننده که سرمای موقتی در سطح پوست ایجاد می کنند این است که دمای بافت های عمیق تر را با تاثیر و ماندگاری طولانی تر پایین می آورد و با کاهش سرعت خنک سازی پس از ده دقیقه اولیه، از سرمازدگی پوست ناحیه صدمه دیده ( بر خلاف کیسه یخ) جلوگیری می کند.

تکنیک جدید این باند در سرد کردن و کمپرس کردن همزمان، زمان بهبود جراحت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این کمپرس سرد نه فقط در آسیب های ورزشی بلکه جهت کاهش تورم و التهاب تسکین درد بافت های آسیب دیده و رفع کوفتگی و گرفتگی عضلات مفید بوده و به کاهش انقباضات و خستگی و ریلکس شدن عضلات کمک می کند.

این جهت رفع درد، تورم و خستگی در پاهای خانم های باردار نیز توصیه می شود.

این محصول می تواند پنج بار متوالی پس از 20 دقیقه مصرف به مدت یک ساعت در بسته بندی خود قرار گرفته و دوباره استفاده شود. برای استفاده از این محصول بر روی زخم های باز باید یک لایه گاز سطح تماس را بپوشاند.

نگهداری از این باند بی نیاز از یخچال است.